Suojeltu aapa

Suojeltu aapa -hanke käsittelee luonnonsuojelun ja kaivostoiminnan samalle alueelle kohdistuvia intressejä Sodankylän kunnassa sijaitsevalla Viiankiaavalla. 

Viiankiaapa 

Kansalliseen soidensuojeluohjelmaan ja EU:n Natura 2000 -verkostoon kuuluva Viiankiaapa (65,95 km²) on Euroopan laajimpia ja monipuolisimpia aapasoita. Viiankiaavan luonnonsuojelualueella on tähän mennessä tehtyjen lajistoinventointien mukaan 17 kasvilajia ja 21 lintulajia, jotka Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) luokittelee vaarantuneiksi (VU).  

Viiankiaapa kuuluu Keski-Lapin yli kulkevaan vihreäkivivyöhykkeeseen.  Malmirikas viherliuske tarkoittaa rikasta kasvualustaa muun muassa Viiankiaavan kämmekkälajeille. Samat alueet ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuuden ja geologian näkökulmista. Brittiläisen globaalisti toimivan Anglo Americanin omistama Sakatti Mining on harjoittanut malminetsintää suojelualueella vuodesta 2004 lähtien. Tähän mennessä löydettyä nikkeli- ja kupariesiintymää on luonnehdittu merkittäväksi ja kaivosyhtiö tähtää kaivostoiminnan aloittamiseen alueella. Kaivosluvan myöntäminen suojelualueelle tulisi vaarantamaan samanlaisin talous- ja työllisyysperustein myös monet muut Natura 2000 -verkoston alueet. Kysymys ei siis ole vain yhdestä jängästä jossain periferiassa, vaan yleisesti luonnonsuojelun ahdingosta.

Sakatti Mining ei ole ainoa Lapin luonnonsuojelualueilla malminetsintää harjoittava yhtiö. Metalleja tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta kaivostoimintaa ei pidä sallia suojelualueilla. IUCN:n kanta on, että valtioiden tulisi kieltää kaivostoiminta ja myös muut luontoa uhkaavat hankkeet kaikilla luonnonsuojelualueilla. IUCN myös kehottaa kaivannaisteollisuutta omaehtoisesti pysymään poissa suojelualueilta.

Suojeltu aapa -hanke

Ensimmäiset suojelun ja kaivossuunnitelmien ristiriitaa kommentoivat teokset Kaija Kiuru teki vuonna 2012 ja vähitellen yksittäisistä teoksista kasvoi Suojeltu aapa -hanke. Se koostuu Kiurun viidestä näyttelystä ja 2020/2021 ilmestyvästä taidetta ja tiedettä yhdistävästä Viiankiaapa-kirjasta, joka valmistuu yhteistyössä FT Timo Helteen kanssa. Helle on taustaltaan eläinekologian dosentti ja tietokirjailija.

Suojeltu aapa -hanke syntyi Kiurun halusta ottaa taiteen keinoin kantaa luonnonsuojelualueelle kohdistuviin kaivossuunnitelmiin. Yksi taiteen tehtävistä on saada aikaan yhteiskunnallista keskustelua, tässä tapauksessa suojelualueiden asemasta eri syistä kasvavien maankäyttöpaineiden vuoksi. Viiankiaapa on lähellä ja paikallinen, mutta samalla globaali, sillä vastaavia yhteentörmäyksiä ihmisen toimien ja luonnonympäristön välillä tapahtuu ympäri maailmaa.

Kaija Kiurun teosten lähtökohdat ovat hänen omien suokokemustensa lisäksi luonnontieteellisessä tutkimustiedossa, Viiankiaavan elinkeinohistoriassa sekä aluetta uhkaavissa kaivossuunnitelmissa. Teoksissaan hän on käsitellyt ihmisen ja maiseman/paikan välistä suhdetta, maisemaan kohdistuvaa uhkaa, geologisia luonnonvaroja ja aavan liuskakämmeköitä. Kiurun työskentelytavat ja materiaalit valikoituvat kulloisenkin idean mukaan.

Suojeltu aapa -hankkeen näyttelyt:

1. näyttely syyskuussa 2014: Suomen Taidegraafikoiden Galleria G, Helsinki
2. näyttely vuoden 2016 lopulla: Pohjoinen valokuvakeskus, Oulu
3. näyttely heinä-elokuussa 2017: Museo-Galleria Alariesto ja kirjaston näyttelytila, Sodankylä
4. näyttely lokakuussa 2017: Lapin taiteilijaseuran Galleria Napa ja Studio Mustanapa, Rovaniemi
5. näyttely toukokuussa 2019: Valokuvagalleria Hippolyte, Helsinki

Kaija Kiurun työskentelyä hankkeessa ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Majaoja-säätiö, Timo Helteen työskentelyä on tukenut Suomen tietokirjailijat ry. Vuosina 2018–2019 hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

pinkki-Koneensaatio-logo.jpg

Päivitetty 18.2.2019