FORCING NATURE, 2019
näädän nahat, täytetty näätä, metallikehikot
33 osaa
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma

pine marten furs, filled pine marten, metal frames
33 pieces
Jenny and Antti Wihuri Foundation Collection

kuva / photo Arto Liiti, Rovaniemen taidemuseo / Rovaniemi Art Museum

Näädän nahat ovat suurimmaksi osaksi lappilaisen käsityöntekijän ylijäämämateriaalia useiden vuosien ajalta. Suomessa näätää pyydetään lähinnä riistanhoidollisista syistä ja vuosittainen saalismäärä on 15 000 - 20 000 yksilöä. (2019)

The pine marten furs are mostly leftover material of several years from Lappish craftsman. In Finland, pine marten is mainly hunted for reasons of game management and the annual amount is 15 000 - 20 000 martens. (2019)