JULKINEN TAIDE JA YMPÄRISTÖTAIDE / PUBLIC ART AND ENVIRONMENTAL ART