SÄRKYVÄÄ KAUNEUTTA I-IV, 2016-2017
lambdavedos, silisec
kukin 60 x 90 cm
editio 5
Sarjan teoksia on Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmassa.

FRAGILE BEAUTY I-IV
lambda print, silisec
edition 5
Some works of Fragile Beauty -series are in the Jenny and Antti Wihuri Foundation Collection.

Vuosina 2015-2016 Kaija Kiuru kuvasi Viiankiaavan luonnonsuojelualueella yli sata liuskakämmeköiden sukuun (Dactylorhiza) kuuluvaa kämmekkäyksilöä. Kuvatut lajit: korpimaariankämmekkä (Dactylorhiza maculata subsp. maculata), lapinkämmekkä (Dactylorhiza majalis subsp. lapponica), suopunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata) ja veripunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta). Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin (Punainen kirja, 2019) mukaan lapinkämmekkä ja veripunakämmekkä luokitellaan vaarantuneiksi (VU) ja suopunakämmekkä silmälläpidettäväksi (NT).


During the years 2015-2016, Kaija Kiuru took photos of more than 100 marsh orchid specimens belonging to the Dactylorhiza genus. According to The 2019 Red List of Finnish species, two of these marsh orchid species growing in Viiankiaapa nature conservation area are classified as Vulnerable (VU) and one is classified as Near Threatened (NT).